Hotline: 0933183639 - 0903405663

Giải đáp thắc mắc

Họ và Tên
Nhập thông tin Họ và tên
Điện thoại
Vui lòng nhập thông tin điện thoại
Email:
Vui lòng nhập địa chỉ Email
Bạn muốn hỏi gì ?
Nhập thông tin bạn cần hỏi ?
Nhập mã bảo vệ

Invalid Input
  
Visa thành lập doanh nghiệp ở một địa phương tại Úc (loại 846) Regional Etablished Business in Australia - Visa thành lập doanh nghiệp ở một địa phương tại Úc (loại 846)

Visa thành lập doanh nghiệp ở một địa phương tại Úc (loại 846)

Regional Etablished Business in Australia - Visa thành lập doanh nghiệp ở một địa phương tại Úc (loại 846)

A. Tổng quát:

Nếu bạn là một cư dân đang tạm trú ở Úc, và có quyền sở hữu một hoặc nhiều doanh nghiệp thành công tại Úc, bạn có thể nộp đơn xin định cư úc thường trú theo diện visa Thành Lập Doanh Nghiệp ở một địa phương tại Úc (Loại 846). Bạn phải được bảo lãnh bởi cơ quan có thẩm quyền ở Bang/Vùng lãnh thổ.

Nếu bạn có visa định cư Kinh Doanh (dài hạn) (loại 457), và làm chủ một doanh nghiệp trong một khu vực được chỉ định ở Úc ít nhất 2 năm, bạn có thể nộp đơn xin visa này.

Phí xin visa:

- Phí nộp lần 1: $4995

- Phí nộp lần 2: $7165 (nếu người nộp đơn chính có tiếng Anh dưới mức functional (IELTS 4.5) $3575 (dành cho người đi cùng trên 18 tuổi nếu có tiếng Anh dưới mức functional IELTS 4.5)

Nếu bạn được cấp visa, bạn có thể:

 • Làm việc trong doanh nghiệp do bạn thành lập tại Úc.
 • Du lịch trong và ngoài nước Úc không giới hạn số lần miễn là visa còn hiệu lực.
 • Du học tại Úc
 • Bảo lãnh gia đình sang Úc, họ có cùng quyền lợi như bạn.
 • Sống ở Úc như thường trú nhân trong 5 năm (sau 5 năm, bạn cần nộp đơn cho resident return visa).

Visa này hoạt động như thế nào?

Bạn phải ở Úc và có visa Kinh Doanh 457 (dài hạn) ít nhất 12 tháng trong vòng 24 tháng cuối trước khi nộp đơn xin visa. Tất cả thành viên trong gia đình được bao gồm trong đơn của bạn phải ở Úc trước khi nộp đơn xin visa. Tất cả đương đơn phải ở Úc khi được cấp visa.

Những khu vực được chỉ định:

 • Victoria
 • Nam Úc
 • Tasmania
 • Australian Capital Territory.
 • New South Wales – ngoại trừ Sydney, Newcastle và Wollongong
 • Queensland – ngoại trừ Brisbane, Sunshine Coast và Gold Coast
 • Tây Úc – ngoại trừ vùng thủ đô Perth.

Mang theo gia đình đi cùng:

Bạn có thể điền vào đơn những những thành viên sau trong gia đình: vợ/chồng, con cái và những người thân khác đang sống phụ thuộc vào bạn.

 Thời hạn hiệu lực của Visa:

Đây là một visa thường trú nhân. Visa này cho phép bạn du lịch đến và sinh sống tại Úc trong 5 năm từ ngày cấp visa. Nếu bạn muốn tiếp tục du lịch ra vào Úc như một thường trú nhân sau khi visa ban đầu đã hết hiệu lực, bạn phải có Resident Return Visa (RRV).

 Các khoản trợ cấp:

Với visa này bạn không thể nhận các khoản trợ cấp về an ninh xã hội và gia đình

Tuy nhiên, chính phủ Úc trợ giúp chi phí y tế và chăm sóc tại bệnh viện thông qua chương trình gọi là Medicare. Là một thường trú nhân tại Úc, bạn có quyền sử dụng dịch vụ Medicare. Bạn nên chờ 10 ngày sau khi bạn đến Úc, và sau đó đến văn phòng Medicare mang theo hộ chiếu hoặc giấy tờ du lịch của bạn.

 Ngoài ra, bạn sẽ được nhận các khoản trợ cấp được gọi là Lợi ích đặc biệt nếu bạn đang trải qua một sự thay đổi đáng kể về hoản cảnh vượt quá tầm kiểm soát của bạn. Nhưng bạn sẽ không có đủ tư cách nhận trợ cấp này nếu thất nghiệp hoặc hết tiền

 B. Điều kiện:

1. Đương đơn chính:

Bên dưới là những yêu cầu bạn phải đáp ứng để có đủ tư cách đối với visa Thành Lập Doanh Nghiệp trong địa phương tại Úc. Bạn phải cung cấp bằng chứng cho mỗi yêu cầu kèm theo đơn của bạn.

 Tham khảo: Information Form 1215i Independent Executives and permanent residence (87KB PDF file).

 Đang có loại visa thích hợp

Bạn có visa Kinh Doanh (dài hạn) (loại 457).

 Bảo lãnh

Bạn được cơ quan có thẩm quyền ở một Bang/vùng lãnh thổ bảo lãnh.

 Sống tại Úc trong thời gian gần đây

Bạn đã sống tại Úc như một thường trú nhân ít nhất 12 tháng trong vòng 24 tháng trước ngày nộp đơn.

 Quyền làm chủ

Bạn đã có và tiếp tục có quyền làm chủ và tiếp tục trực tiếp quản lý hai doanh nghiệp chính đang hoạt động tại Úc ít nhất hai năm trước khi bạn nộp đơn. Bạn phải làm chủ ít nhất:

 • 51% doanh nghiệp có doanh thu ít hơn 400 000 đô la Úc/năm.
 • 30% doanh nghiệp có doanh thu 400 000 đô la Úc hoặc hơn/ năm.
 • 10% nếu doanh nghiệp là công ty công khai niêm yết.

Điều khoản chuyển tiếp được áp dụng nếu bạn đã mua một doanh nghiệp chính tại Úc trước ngày 19/04/2010 và bạn đang nộp đơn xin visa. Trong trường hợp này, bạn phải làm chủ tối thiểu 10% doanh nghiệp chính.

Doanh thu hằng năm

Doanh nghiệp chính của bạn (hoặc hai doanh nghiệp chính) có doanh thu ít nhất 200 000 đôla Úc.

Hoặc

Doanh nghiệp chính của bạn có tổng giá trị xuất khẩu ít nhất 100 000 đôla Úc; cứ mỗi hai năm trước khi bạn nộp đơn.

Tài sản thực ở Úc

Tài sản thực của bạn (hoặc của bạn và bạn đời của bạn) tại Úc đạt ít nhất 200 000 đôla Úc trong hai năm trước khi bạn nộp đơn.

Tài sản kinh doanh thực tại Úc

Tài sản thực của bạn (hoặc của bạn và bạn đời) trong doanh nghiệp chính (hoặc hai doanh nghiệp chính) trong vùng được chỉ định tại Úc không được ít hơn 75 000 đôla Úc trong vòng 24 tháng trước khi bạn nộp đơn.

Vai trò trong doanh nghiệp

Bạn tích cực tham gia quản lý và trực tiếp chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp chính (hoặc hai doanh nghiệp chính) trong vòng 24 tháng trước khi bạn nộp đơn.

Thành công trong sự nghiệp

Bạn có một sự nghiệp kinh doanh thành công toàn diện.

Lý lịch kinh doanh tốt

Bạn (hoặc người bạn đời) chưa bao giờ liên quan đến những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp tại Úc.

Kiểm tra tính điểm

Bạn phải đạt ít nhất 105 điểm trong bài kiểm tra tính điểm dành cho visa Thành Lập Doanh Nghiệp tại Úc (cơ quan sẽ làm việc dựa trên số điểm từ những thông tin bạn cung cấp trong đơn của bạn). Bạn có thể hoàn thành việc đánh giá sơ bộ số điểm của bạn.

Tham khảo: Points Test

Ngoài ra bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và nhân cách.

2. Các thành viên trong gia đình đi cùng:

Những thành viên trong gia đình bạn phải đáp ứng những yêu cầu sau để có đủ tư cách cho loại visa này. Bằng chứng của mỗi yêu cầu phải được cung cấp kèm theo đơn của bạn.

Bạn có thể bao gồm những người sau trong đơn của bạn đối với visa này:

· Bạn đời

· Con riêng của bạn hoặc của bạn đời bạn

· Những người thân khác đang sống phụ thuộc vào bạn

Thêm thành viên gia đình vào trong đơn của bạn

Nếu con của bạn được sinh ra sau khi bạn nộp đơn (nhưng trước khi có quyết định cấp visa), đứa trẻ có thể được điền thêm vào đơn của bạn, bạn phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về thông tin chi tiết của đứa trẻ mới sinh.

Bạn đời của bạn có thể không được thêm vào đơn xin thị thực của bạn sau khi bạn đã nộp đơn nhưng có thể nộp đơn riêng.

Đứa trẻ mới sinh ở Úc được coi là có cùng visa với ba mẹ chúng.

Những thành viên trong gia đình, gồm cả đứa trẻ được sinh ở nước ngoài, có thể nộp đơn bổ sung để nhập chung visa với gia đình tại Úc.

Ngoài ra các thành viên trong gia đình phải có sức khỏe và nhân cách tốt

C. Nghĩa vụ

Nghĩa vụ đương đơn

 • Có dự định duy trì quyền làm chủ trong một doanh nghiệp hợp pháp tại Úc.
 • Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền địa chỉ hiện tại của bạn trong 3 năm
 • Tham gia vào các cuộc khảo sát do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
 • Tuân thủ luật pháp nước Úc như thường trú nhân.

 Nghĩa vụ các thành viên trong gia đình

Họ phải tuân thủ luật pháp nước Úc như những thường trú nhân.

 Hoàn cảnh thay đổi

Nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi, ví dụ như bất cứ câu trả lời nào trong đơn của bạn hoặc thông tin bạn cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền không còn đúng, bạn phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền (bằng văn bản) ngay khi có thể.

Hoàn cảnh thay đổi có thể ảnh hưởng đến đơn của bạn.

Tham khảo: Form 1022 Notification of Changes in Circumstances (88KB PDF file).

 D. Quy trình nộp đơn xin visa

Bước 1- Hoàn tất và nộp đơn

Bạn phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về ý định kinh doanh của bạn.

 Bước 2 Xin bảo lãnh

Nếu bạn gần như có thể đáp ứng được tất cả yêu cầu đối với visa này, bạn sẽ được nhận bảo lãnh. Nếu cơ quan có thẩm quyền trong vùng xét thấy bạn sẽ đáp ứng những yêu cầu đối với visa này, bạn sẽ được mời nộp đơn xin bảo lãnh.

Hoàn thành và gửi mẫu đơn xin bảo lãnh đến cơ quan có thẩm quyền ở Bang/Vùng lãnh thổ liên quan.

Tham khảo: Form 949 State/Territory Sponsorship – Business Skills Class (145 KB PDF file)

Thông tin về các cơ quan có thẩm quyền ở Bang/Vùng lãnh thổ

Tham khảo: Business Development Sponsorship

 Quyết định cấp visa

Nếu visa được chấp thuận

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo cho bạn ( hoặc người nhận có ủy quyền của bạn). Visa Thành Lập Doanh Nghiệp tại Úc (loại 845) sẽ được cấp.

Nếu visa không được chấp thuận

Cơ quan sẽ thông báo cho bạn (hoặc người nhận có ủy quyền của bạn) bằng văn bản nêu những lý do cho quyết định đó và nếu quyết định được xem xét lại bởi Tòa Án Xét Duyệt Nhập Cư.

Thời hạn xử lý visa

Thời hạn xử lý bên dưới áp dụng cho những đơn đã nộp đầy đủ hồ sơ.

Thời gian xét đơn khác nhau tùy thuộc vào những yêu cầu của nước rủi ro cao hay thấp. Những nước rủi ro thấp là nước đủ tiêu chuẩn Electronic Travel Authority (ETA). Những nước rủi ro cao không nằm trong danh sách ETA.

Tham khảo: www.eta.immi.gov.au

75% đơn xin visa Kỹ Năng Kinh Doanh được thông qua trong vòng:

 • 9 tháng, nếu đương đơn đến từ nước rủi ro thấp, hoặc
 • 15 tháng, nếu đương đơn đến từ nước rủi ro cao.

Ghi chú: Tiêu chuẩn trên chỉ mang tính trên nguyên tắc, tuỳ vào từng trường hợp riêng cụ thể thời gian xét đơn có thể sẽ diễn ra lâu hơn tuỳ thuộc vào khối lượng công việc của viên chức xét đơn, độ phức tạp của mỗi trường hợp.

 


Tư vấn trực tuyến

Gọi cho chúng tôi ?
Tel. (84-8) 62 72 22 83
Hotline 1: 0903 405 663
Hotline 2: 0903 688 161
Hotline 3: 0918 350 816
Chat với chúng tôi ?

Nhân viên tư vấn 1

Nhân viên tư vấn 2

Nhân viên tư vấn 3mod_vvisit_counterTổng lượt truy cập1198489

Chọn trường du học

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN TUYỂN SINH QUỐC TẾ AMV
Trụ sở: Tòa nhà IDD - Số 111 A  ( Lầu 6 )- Đường Lý Chính Thắng , Phường 7, Quận 3 , TP.HCM
Tel: (84 - 8) 62 72 22 83 - Hotline: 0903 405 663